Back
BackToMain
PrevMode
Mode

 

 

אנחנו ביוטיוב

ארועים

חדשות ועדכונים

לקראת תשע"ה

* צוות המורים, העובדים והנהלת ביה"ס מאחלת לתלמידים חופשה מהנה.

 

* שנת הלימודים תתחיל ביום ב', 1.9.14 בשעה 8:00 בבוקר.

 

* תלמידי כיתה יוד יקבלו בדואר דפי מידע, רשימות ספרים ומועד זימון לפגישה עם מחנכי הכיתות.

 

* רשימות ספרי הלימוד לשנת הלימודים הבאה מפורסמת גם באתר ביה"ס בלשונית "שכבות".

חדש ברשת אורט

אורט ישראל

אורט אביב